Slipsetting

Vi kan tilby slippsetting på to slippanlegg. Det ene slip-anlegget har en kapasitet for båter opptil 50 m og en vekt på 800 tonn. Slip hall er utstyrt med to stk hydrauliske opererte lifter for effektivt vaske- og malingsarbeid og en traverskran med 16 tonn kapasitet. Det andre nye slip-anlegget...

Les mer

Overflatebehandl.

Lofoten Sveiseindustri innehar effektivt utstyr og kompetanse for rengjøring og overflatebehandling som kvalitetssikres og tilpasses kundens behov.

Les mer

Gir og propell

Lofoten Sveiseindustri innehar kompetanse for feilsøking, vedlikehold og reparasjon på alle typer gir og propellanlegg for fremdrift samt gir for pumpedrift og lignende.

Les mer

Platearb./sveising

Vi kan tilby bearbeiding og sveising av alle sveisbare materialer også PE plastmaterialer. Vårt sveiseverksted og platehall er godt utstyrt med alle de nødvendige, maskiner og sveiseutstyr for sikker håndtering og riktig bearbeiding av stål, rustfritt og aluminium. Sveiserne er sertifisert for de forskjellige arbeidsområder.

Les mer

Maskinarbeid

Lofoten Sveiseindustri innehar solid kompetanse for feilsøking og reparasjon av de fleste typer dieselmotorer, gir og propellanlegg samt alle tekniske innredninger om bord på skip. Vi har også et maskinverksted som er godt utstyrt med dreiebenker, fresemaskiner, borverk og gjengemaskin.

Les mer

Hydraulikk

Lofoten Sveiseindustri har lang erfaring innen feilsøking, reparasjoner og dimensjonering av alle typer hydrauliske anlegg som faste, trykk kompenserte eller variable pumpeløsninger.

Les mer

Plastsveising

Vi har sertifiserte sveisere og maskiner for plastsveising av rørdimensjoner opp til 500 mm.

Les mer

Dekksutstyr

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av dekksutstyr som kunden måtte ha behov for som ankervinsj, trålvinsj, kombivinsj, notvinsj, dekkskran, notleggekran og legge-/hjelperuller for nothåndtering.

Les mer

Fangstbehandling

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av utstyr for fiskebehandling som kunden måtte ha behov for som fiskepumpe, vacum pumpeanlegg, utstyr for behandling av levendefisk, issørpeanlegg og RSW-anlegg for nedkjøling av fangst. 

Les mer

Ombygging

Lofoten Sveiseindustri har solid erfaring med større ombygginger av fiskefartøy som skrogforlengelse, innkorting av skrog, forbreiing av skrog, omarbeiding og fornying av rorhus og andre dekkshus.  

Les mer

Elektrisk – elektronisk

Fra samarbeidende underleverandører kan vi tilby alle typer feilsøking, reparasjon og nye opplegg innenfor elektrisk og elektronisk fagområde. Disse firma er: Lofoten Elektro AS Svolvær Skipselektro AS Hibotech AS

Les mer

Kjøl- og frys

Fra samarbeidende underleverandører som er lokalisert på verkstedområdet kan vi tilby alle typer feilsøking, reparasjon og nye opplegg innenfor fagområde kjøl og frys. Dette firmaet er: Proff Kulde AS

Les mer

Alum.konstruksjon

Bedriftens sveiseverksted/platehall er utstyrt med nødvendige sertifiseringer, maskiner og sveiseutstyr for sikker håndtering og riktig bearbeiding av stål, rustfritt og aluminium. For utarbeidelse av sveisespesifikasjon og sveise-prosedyre har Lofoten Sveiseindustri ansatte med godkjennelser innenfor EWT (European Welding Technologist) og IWT (Internatioinal Welding Technologist).

Sammensettingen av vår kompetanse gjør oss i stand til å utføre større arbeidsoppdrag.

Les mer