Slipsetting

Vi kan tilby slippsetting på to slippanlegg. Det ene slip-anlegget har en kapasitet for båter opptil 50 m og en vekt på 800 tonn. Slip hall er utstyrt med to stk hydrauliske opererte lifter for effektivt vaske- og malingsarbeid og en traverskran med 16 tonn kapasitet. Det andre nye slip-anlegget er også overbygd og ble tatt i bruk i 2012 og har en kapasitet for fartøy på opptil 70 meter med 16 meters bredde og en vekt på inntil 2000 tonn. Denne betjenes med selvgående lifter og med mobilkran Med ny kai kan vi tilby en total kai lengde på tilsammen 140 meter med god dybde, vann og strøm. Under ser dere et lite galleri fra slipsettinger inne som utvendig på nyslipen.

Overflatebehandl.

Lofoten Sveiseindustri innehar effektivt utstyr og kompetanse for rengjøring og overflatebehandling som kvalitetssikres og tilpasses kundens behov.

Gir og propell

Lofoten Sveiseindustri innehar kompetanse for feilsøking, vedlikehold og reparasjon på alle typer gir og propellanlegg for fremdrift samt gir for pumpedrift og lignende.

Platearb./ sveising / ombygging

Vi kan tilby bearbeiding og sveising av alle sveisbare materialer også PE plastmaterialer. Vårt sveiseverksted og platehall er godt utstyrt med alle de nødvendige, maskiner og sveiseutstyr for sikker håndtering og riktig bearbeiding av stål, rustfritt og aluminium.

Maskinarbeid

Lofoten Sveiseindustri innehar solid kompetanse for feilsøking og reparasjon av de fleste typer dieselmotorer, gir og propellanlegg samt alle tekniske innredninger om bord på skip. Vi har også et maskinverksted som er godt utstyrt med dreiebenker, fresemaskiner, borverk og gjengemaskin.

Hydraulikk

Lofoten Sveiseindustri har lang erfaring innen feilsøking, reparasjoner og dimensjonering av alle typer hydrauliske anlegg som faste, trykk kompenserte eller variable pumpeløsninger.

Dekksutstyr

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av dekksutstyr som kunden måtte ha behov for som ankervinsj, trålvinsj, kombivinsj, notvinsj, dekkskran, notleggekran og legge-/hjelperuller for nothåndtering.

Fangstbehandling

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av utstyr for fiskebehandling som kunden måtte ha behov for som fiskepumpe, vacum pumpeanlegg, utstyr for behandling av levendefisk, issørpeanlegg og RSW-anlegg for nedkjøling av fangst.

Ombygging

Lofoten Sveiseindustri har solid erfaring med større ombygginger av fiskefartøy som skrogforlengelse, innkorting av skrog, forbreiing av skrog, omarbeiding og fornying av rorhus og andre dekkshus.

Kjøl- og frys

Fra samarbeidende underleverandører som er lokalisert på verkstedområdet kan vi tilby alle typer feilsøking, reparasjon og nye opplegg innenfor fagområde kjøl og frys.

Alum.konstruksjon

Bedriftens sveiseverksted/platehall er utstyrt med nødvendige sertifiseringer, maskiner og sveiseutstyr for sikker håndtering og riktig bearbeiding av stål, rustfritt og aluminium. For utarbeidelse av sveisespesifikasjon og sveise-prosedyre har Lofoten Sveiseindustri ansatte med godkjennelser innenfor EWT (European Welding Technologist) og IWT (Internatioinal Welding Technologist).

VÅRE TJENESTER:

Alum.konstruksjon

Bedriftens sveiseverksted/platehall er utstyrt med nødvendige sertifiseringer, maskiner og sveiseutstyr

Dekksutstyr

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av dekksutstyr som kunden måtte

Fangstbehandling

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av utstyr for fiskebehandling som

Gir og propell

Lofoten Sveiseindustri innehar kompetanse for feilsøking, vedlikehold og reparasjon på

Hydraulikk

Lofoten Sveiseindustri har lang erfaring innen feilsøking, reparasjoner og dimensjonering

Kjøl- og frys

Fra samarbeidende underleverandører som er lokalisert på verkstedområdet kan vi

Maskinarbeid

Lofoten Sveiseindustri innehar solid kompetanse for feilsøking og reparasjon av

Ombygging

Lofoten Sveiseindustri har solid erfaring med større ombygginger av fiskefartøy

Overflatebehandl.

Lofoten Sveiseindustri innehar effektivt utstyr og kompetanse for rengjøring og

Plastsveising

Vi har sertifiserte sveisere og maskiner for plastsveising av rørdimensjoner

Slipsetting

Vi kan tilby slippsetting på to slippanlegg. Det ene slip-anlegget