Platearb./ sveising / ombygging

Vi kan tilby bearbeiding og sveising av alle sveisbare materialer også PE plastmaterialer. Vårt sveiseverksted og platehall er godt utstyrt med alle de nødvendige, maskiner og sveiseutstyr for sikker håndtering og riktig bearbeiding av stål, rustfritt og aluminium.

Sveiserne er sertifisert for de forskjellige arbeidsområder.

For utarbeidelse av sveisespesifikasjon og sveise-prosedyre har Lofoten Sveiseindustri ansatte med godkjennelser innenfor EWT (European Welding Technologist) og IWT (International Welding Technologist).

Sammensettingen av vår kompetanse gjør oss i stand til å utføre større arbeidsoppdrag.

STÅLARBEID OG SVEISING

Vi har solid erfaring for bearbeiding og sveising av alle typer konstruksjonsstål og rustfritt- og syrefast stål. Vi har også erfaring med større ombygging av fartøy som forlengelse, bygging av skipsseksjoner og komplette skrog samt bearbeiding og montering av konstruksjoner til bygg og anlegg.

Vi har sertifiserte sveisere for : 

•  Rørtråd stål

•  Pinner stål

•  TIG syrefast

•  TIG konstruksjonsstål (svartstål)

 

Noen relevante og større utførte ombyggingsoppdrag:

 

ALUMINIUMARBEID OG SVEISING

Vi har solid erfaring for bearbeiding og sveising av de forskjellige typer aluminiumkvaliteter som benyttes i skip og til fiskeoppdret. Vi har også erfaring med større ombygging av fartøy i aluminium og levering av komplette skrog og ferdig båt.

Vi har sertifiserte sveisere for :

•  MIG aluminium

 


VERKTØY OG UTSTYR

Lofoten Sveiseindustri han moderne utstyr for bearbeiding av stål og aluminium og

•  Platevalse

•  Platesaks 16×3000 mm

•  Hydraulisk kantpresse

•  Hydraulisk presse 100 tonn

•  Forvarmingsutstyr

 

PLASTARBEID OG SVEISING

Vi har solid erfaring for bearbeiding og sveisere plater og rørmateriell og har maskiner for sveising av rørdimensjoner opp til 500 mm.

Vi har sertifiserte sveisere og solid erfaring med følgende:

•  Speilsveising

•  Ekstrudersveising

•  Elektrisk muffesveising

•  Røropplegg for RSW

•  Endesiler

•  Sjøvannsledninger

•  Sjøvannsfilter

•  Pumpestasjoner

•  Flytebrygger