Slipsetting

Vi kan tilby slippsetting på to slippanlegg. Det ene slip-anlegget har en kapasitet for båter opptil 50 m og en vekt på 800 tonn. Slip hall er utstyrt med to stk hydrauliske opererte lifter for effektivt vaske- og malingsarbeid og en traverskran med 16 tonn kapasitet. Det andre nye slip-anlegget er også overbygd og ble tatt i bruk i 2012 og har en kapasitet for fartøy på opptil 70 meter med 16 meters bredde og en vekt på inntil 2000 tonn. Denne betjenes med selvgående lifter og med mobilkran Med ny kai kan vi tilby en total kai lengde på tilsammen 140 meter med god dybde, vann og strøm.  Under ser dere et lite galleri fra slipsettinger inne som utvendig på nyslipen.