Maskinarbeid

Lofoten Sveiseindustri innehar solid kompetanse for feilsøking og reparasjon av de fleste typer dieselmotorer, gir og propellanlegg samt alle tekniske innredninger om bord på skip. Vi har også et maskinverksted som er godt utstyrt med dreiebenker, fresemaskiner, borverk og gjengemaskin.

Vi kan tilby alt fra kompletter fremdriftsanlegg, alle typer dekksutstyr og utstyr for fiskebehandling. Noen eksempler på nylig utførte arbeidsoppdrag:

•  Vedlikehold og service på mekanisk utstyr til skip.

•  Service på ror og propellanlegg.

•  Motorreparasjoner.

•  Reparasjoner på røropplegg.

•  Motorinstallasjoner på fartøy og arbeidsbåter til oppdrettsnæringen.

•  Sidepropellanlegg fra egen  produksjon.