Om bedrift

bedriften01Målsettingen for Lofoten Sveiseindustri AS er å kunne tilby kystflåten et mest mulig komplett tilbud innenfor service, vedlikehold og ombygging.

Lofoten Sveiseindustri ble etablert i Svolvær som personlig selskap høsten 1972 av Knut L. Krogstad og som ble omdannet til AS 01.01. 1973.

Fra å være en enmannsbedrift i starten, har Lofoten Sveiseindustri AS hatt en gunstig utvikling fram til i dag, utviklet høy kompetanse og erfaring.

Etter en del år på flyttefot har bedriften siden 1980 hatt sin virksomhet på verkstedanlegget etter Svolvær Mekaniske Verksted. Dette åpnet for en betydelig utvidelse av produksjonspotensialet spesielt for aktivitet rettet mot kystflåten.

bedriften02

Virksomheten er i hovedsak delt i to, en sjøbasert virksomhet og en landbasert virksomhet herunder produksjon til oppdrettsnæringen.

Den sjøbaserte virksomheten gir en mest mulig komplett tilbud til kystflåten innefor service, vedlikehold og ombygging.

Den landbaserte virksomheten omfatter div. stål og aluminiums- konstruksjoner til bygg og anlegg og produksjon av forflåter, utstyr og arbeidsbåter til oppdrettsnæringen.

 

Fakta

 • bedriften03Antall ansatte ca. 35.
 • 2 overbygde slipanlegg hvorav en for båtlengder opptil 70 meter og bredde 16 meter. Maks 2000 tonn.
 • Og en for båtlengde opptil 50 meter, bredde 11 meter og høyde inntil 25 meter. Maks 800 tonn.
 • Begge hallene er utstyrt med  16 tonns traverskran.
 • Plate- sveisehall 800 m2 med 10 tonns traverskran, platesaks og kantknekke.
 • Maskinverksted 650 m2 med 5 tonns traverskran, maskiner for dreiing, fresing og boring.
 • Hydraulikkverksted med stort delelager, godt utstyrt for slangepressing og rørbehandling.
 • Plastsveiseverksted med utstyr for speilsveising av PE rør opp til 500mm.
 • Lager med stort sortemang av skruer, maling, hydraulikkslanger og fittings.
 • Kaiplass på til sammen ca. 200 meter med god dybde, samt tilgang på strøm og ferskvann.
 • 30 tonns mobilkran, teleskoptruck og teleskoplift.

 

 

Filnavn: Størrelse: Type:
Logoer for trykkerier
Lofoten-Sveiseindustri-logo-CMYK (Lofoten-Sveiseindustri-logo-CMYK.pdf) 135.83 KB application/pdf
payoff_CMYK (payoff_CMYK.pdf) 121.66 KB application/pdf
LS_CMYK (LS_CMYK.pdf) 128.92 KB application/pdf
kun-payoff-2linjer_HVIT (kun-payoff-2linjer_HVIT.pdf) 111.39 KB application/pdf
LS+payoff_HVIT (LS+payoff_HVIT.pdf) 112.08 KB application/pdf
Lofoten-Sveiseindustri-logo-HVIT (Lofoten-Sveiseindustri-logo-HVIT.pdf) 118.64 KB application/pdf
LS_Hvit (LS_Hvit.pdf) 100.68 KB application/pdf
LS_Sorthvitt (LS_Sorthvitt.pdf) 123.66 KB application/pdf
LS+payoff_CMYK (LS+payoff_CMYK.pdf) 137 KB application/pdf
Logoer for Word, PowerPoint, Epost, Web
Lofoten-Sveiseindustri-logo-CMYK (Lofoten-Sveiseindustri-logo-CMYK.jpg) 72.23 KB image/jpeg
LS+payoff_CMYK (LS+payoff_CMYK.jpg) 22.67 KB image/jpeg
payoff_CMYK (payoff_CMYK.jpg) 14.05 KB image/jpeg
LS_Sorthvitt (LS_Sorthvitt.jpg) 15.48 KB image/jpeg
LS (LS.jpg) 19.25 KB image/jpeg
Lofoten-Sveiseindustri-logo-SH (Lofoten-Sveiseindustri-logo-SH.jpg) 129.25 KB image/jpeg