Om bedrift

Målsettingen for Lofoten Sveiseindustri AS er å kunne tilby kystflåten et mest mulig komplett tilbud innenfor service, vedlikehold og ombygging.

Lofoten Sveiseindustri ble etablert i Svolvær som personlig selskap høsten 1972 av Knut L. Krogstad og som ble omdannet til AS 01.01. 1973.

Fra å være en enmannsbedrift i starten, har Lofoten Sveiseindustri AS hatt en gunstig utvikling fram til i dag, utviklet høy kompetanse og erfaring.

Etter en del år på flyttefot har bedriften siden 1980 hatt sin virksomhet på verkstedanlegget etter Svolvær Mekaniske Verksted. Dette åpnet for en betydelig utvidelse av produksjonspotensialet spesielt for aktivitet rettet mot kystflåten.

Virksomheten er i hovedsak delt i to, en sjøbasert virksomhet og en landbasert virksomhet herunder produksjon til oppdrettsnæringen.

Den sjøbaserte virksomheten gir en mest mulig komplett tilbud til kystflåten innefor service, vedlikehold og ombygging.

Den landbaserte virksomheten omfatter div. stål og aluminiums- konstruksjoner til bygg og anlegg og produksjon av forflåter, utstyr og arbeidsbåter til oppdrettsnæringen.

Fakta

Logoer for trykkerier

Logoer for Word, PowerPoint, Epost, Web

VÅRE TJENESTER:

Alum.konstruksjon

Bedriftens sveiseverksted/platehall er utstyrt med nødvendige sertifiseringer, maskiner og sveiseutstyr

Dekksutstyr

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av dekksutstyr som kunden måtte

Fangstbehandling

Lofoten Sveiseindustri kan levere alt av utstyr for fiskebehandling som

Gir og propell

Lofoten Sveiseindustri innehar kompetanse for feilsøking, vedlikehold og reparasjon på

Hydraulikk

Lofoten Sveiseindustri har lang erfaring innen feilsøking, reparasjoner og dimensjonering

Kjøl- og frys

Fra samarbeidende underleverandører som er lokalisert på verkstedområdet kan vi

Maskinarbeid

Lofoten Sveiseindustri innehar solid kompetanse for feilsøking og reparasjon av

Ombygging

Lofoten Sveiseindustri har solid erfaring med større ombygginger av fiskefartøy

Overflatebehandl.

Lofoten Sveiseindustri innehar effektivt utstyr og kompetanse for rengjøring og

Plastsveising

Vi har sertifiserte sveisere og maskiner for plastsveising av rørdimensjoner

Slipsetting

Vi kan tilby slippsetting på to slippanlegg. Det ene slip-anlegget