Vakuumanlegg / RSW

Levering og montering av vakum pumpeanlegg etter kundens ønske for transport av fangst inn og ut av båten. Det benyttes rørmaterialer og ventiler i syrefast stål. Levering og montering av RSW-anlegg for nedkjøling av sjøvann. Til røropplegg for sirkulasjonssystemer benyttes fortrinnsvis rør av Polyetylen (PE), men syrefaste rør og galvanisert stålrør er også gode alternativ.

Vakum pumpeanlegg leveres også for transport av levendefisk.  Sirkulasjonssystemer for RSW bygges opp med ventilstasjon som kan fjernstyres fra kontrollrom. Dette rørsystemet benyttes også for lasterom som er beregnet for oppbevaring av levende fisk. Det benyttes spjeldventiler av god kvalitet. Flow-meter for fullstendig kontroll av vannmengde kan også leveres.

 

  • Levering og montering av vakuumanlegg / RSW

 

vakumanlegg-rsw-lofoten-sveiseindustri

Polytetylen som rørmateriale benyttes i våre RSW-sirkulasjonssystemer. Polyetylen (PE 50) er en termoplast, dette betyr at materialet er mykt og formbart uten at materialet gjennomgår kjemiske forandringer.

PE 50 har mange gode egenskaper som gjør at det med fordel benyttes til RSW. Tåler temperaturer fra ÷40 til +80 °C, lav spesifikk vekt, høy styrke mot slag og annen påvirkning, god slitasjemotstand, god kjemisk motstand mot løsninger av salt, syrer og kjemikalier, fysiologisk akseptabel, fri for lukt og smak, miljøvenlig både under produksjon og ved bruk. Lang levetid, NS 3620 angir levetid på 100 år ved 20°C og fult statisk trykk. Enkel å montere, skjøtes ved sveising.

Våre sirkulasjonssystamer bygges opp med ventilstasjon, det benyttes spjeldventiler av god kvalitet, herfra fordeles det nedkjølte vannet til lasterom, dette for å lette betjeningen av anlegget.